Möjligheter med biokomposit och WoodSafe®

WoodSafe® tillverkas av biokomposit från Stora Enso som är optimerat för att kunna ersätta ett brett spektrum av polymerer och det kan dessutom uppnå mycket hög draghållfasthet. Polymerens fördelar är formbarhet, hållbarhet samt flexibilitet och designfrihet. Fördelarna med träfiber är dess styrka, naturliga utseende/känsla, att det är förnybart råmaterial samt det låga CO2-avtrycket.

Stora Ensos biokomposit är ett unikt framtaget biokompositmaterial som kombinerar just dessa fördelar. WoodSafe® riskavfallskärl har optimerat mixen av träfiber och polymerer med målet att uppfylla kraven på dessa kärl enligt UN-tester, och samtidigt minimera klimatpåverkan. FrostPharma har patenterat (patent pending) dessa riskavfallskärl då de lyckats hitta en lösning (process och utformning) för att tillverka produktserien WoodSafe®.

Möjligheter med biokomposit och WoodSafe®

WoodSafe® tillverkas av biokomposit från Stora Enso. Stora Ensos biokomposit är optimerat för att kunna ersätta ett brett spektrum av polymerer och det kan dessutom uppnå mycket hög draghållfasthet. Polymerens fördelar är formbarhet, hållbarhet samt flexibilitet och designfrihet. Fördelarna med träfiber är dess styrka, naturliga utseende/känsla, att det är förnybart råmaterial samt det låga CO2-avtrycket.

DuraSense® är ett unikt framtaget biokompositmaterial som kombinerar just dessa fördelar. WoodSafe® riskavfallskärl har optimerat mixen av träfiber och polymerer med målet att uppfylla kraven på dessa kärl enligt UN-tester, och samtidigt minimera klimatpåverkan. FrostPharma har patenterat (patent pending) dessa riskavfallskärl då de lyckats hitta en lösning (process och utformning) för att tillverka produktserien WoodSafe®.

Möjligheter med biokomposit och WoodSafe®

WoodSafe® tillverkas av biokomposit från Stora Enso som är optimerat för att kunna ersätta ett brett spektrum av polymerer och det kan dessutom uppnå mycket hög draghållfasthet. Polymerens fördelar är formbarhet, hållbarhet samt flexibilitet och designfrihet. Fördelarna med träfiber är dess styrka, naturliga utseende/känsla, att det är förnybart råmaterial samt det låga CO2-avtrycket.

Stora Ensos biokomposit är unikt framtaget för att kombinera just dessa fördelar. WoodSafe® riskavfallskärl har optimerat mixen av träfiber och polymerer med målet att uppfylla kraven på dessa kärl enligt UN-tester, och samtidigt minimera klimatpåverkan. FrostPharma har patenterat (patent pending) dessa riskavfallskärl då de lyckats hitta en lösning (process och utformning) för att tillverka produktserien WoodSafe®.

Bioplast och biokomposit

Vilka krav bör och kan man idag ställa på bioplast/biokomposit. Enligt Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material, för att kunna uppnå målen om minskad klimatpåverkan. Exempelvis bör plaster med fossil råvara ersättas med biobaserad eller återvunnen råvara.

Plastprodukter bör vara tillverkade av biobaserade råvaror som inte är odlade på mark där råvaran konkurrerar med livsmedelsproduktion eller som tidigare varit regnskogsmark. Krav på procentinnehåll av biobaserade råvaror ska sättas så högt som möjligt utifrån dagsläge. Ur ett livscykelperspektiv ska produkterna ha en påvisbart låg/lägre klimatpåverkan, vilket påvisas genom LCA eller likvärdig analys.

Bioplast och biokomposit

Vilka krav bör och kan man idag ställa på bioplast/biokomposit. Enligt Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material, för att kunna uppnå målen om minskad klimatpåverkan. Exempelvis bör plaster med fossil råvara ersättas med biobaserad eller återvunnen råvara.

Plastprodukter bör vara tillverkade av biobaserade råvaror som inte är odlade på mark där råvaran konkurrerar med livsmedelsproduktion eller som tidigare varit regnskogsmark. Krav på procentinnehåll av biobaserade råvaror ska sättas så högt som möjligt utifrån dagsläge. Ur ett livscykelperspektiv ska produkterna ha en påvisbart låg/lägre klimatpåverkan, vilket påvisas genom LCA eller likvärdig analys.

3:e största källan till CO2-utsläpp

Riskavfallskärl i olika storlekar är idag en stor del av plastförbrukningen inom vården. Efter undersökningshandskar och engångsförkläden är riskavfallsbehållare den största produkten i antal ton per år som går till förbränning. Genom att ersätta dagens riskavfallskärl med biokompositmaterial halverar vi klimatavtrycket på en av de största plastartiklarna.  

3e största källan till CO2-utsläpp

Riskavfallskärl i olika storlekar är idag en stor del av plastförbrukningen inom vården. Efter undersökningshandskar och engångsförkläden är riskavfallsbehållare den största produkten i antal ton per år som går till förbränning. Genom att ersätta dagens riskavfallskärl med biokompositmaterial halverar vi klimatavtrycket på en av de största plastartiklarna.