WoodSafe®

WoodSafe® är ett innovativt riskavfallskärl baserat på förnybara råvaror från skogen - minskar CO2-utsläppen med 66%

WoodSafe®

WoodSafe® är ett innovativt riskavfallskärl tillverkat förnybara råvaror från skogen - minskar CO2-utsläppen med 2/3

 

- 66% minskning av koldioxidutsläpp

- 80% förnybara råvaror

66%

Minskning av koldioxidutsläpp

80%

Förnybara råvaror

Nå era klimatmål.

WoodSafe® är ett innovativt riskavfallskärl tillverkat av förnybara råvaror från skogen - minskar CO2-utsläppen med 66%
  • 0,5L, 2L, 3L, 6L, 12L, 25L samt 50L
  • 66% minskning av C02-utsläpp
  • Kostnadseffektivt och enkelt klimatarbete
  • Tillverkning i Sverige med förnybara råvaror från skogen

För att se hur mycket ni kan minska era utsläpp, testa vår CO2-kalkylator.

För mer information eller beställning vänligen kontakta oss.

Nå era klimatmål.

WoodSafe® är ett innovativt förnybart riskavfallskärl tillverkat av biokomposit baserat på råvaror från skogen - mer än halverar CO2-utsläppen.

  • 0,5L, 2L, 3L, 6L, 12L, 25L samt 50L
  • 66% reduktion av C02-utsläpp
  • Det klimatsmarta alternativet
  • Tillverkning i Sverige med förnybara råvaror

För mer information eller beställning vänligen kontakta orderwoodsafe@frostpharma.com 

eller beställ direkt i vår e-handel 


Kundberättelse


Webinar

Produkter