Muligheter med biokompositt og WoodSafe® -produkter

WoodSafe® er laget av Stora Ensos biokompositt som er optimalisert for å erstatte et bredt spekter av polymerer og kan også oppnå svært høy strekkfasthet. Fordelene med polymeren er formbarhet, holdbarhet og fleksibilitet og designfrihet. Fordelene med trefiber er styrken, det naturlige utseendet/følelsen, det faktum at det er et fornybart råmateriale og det laveCO2-fotavtrykket.

Stora Ensos biokompositt er et unikt utviklet biokomposittmateriale som kombinerer nettopp disse fordelene. WoodSafe® beholdere for farlig avfall har optimalisert blandingen av trefibre og polymerer med sikte på å oppfylle kravene til disse beholderne i henhold til FN-tester, samtidig som klimapåvirkningen minimeres. FrostPharma har patentert (patentsøkt) disse beholderne for farlig avfall ettersom de har klart å finne en løsning (prosess og design) for å produsere WoodSafe®-produktserien.

Muligheter med biokompositt og WoodSafe® -produkter

WoodSafe® er laget av biokompositt fra Stora Enso. Stora Ensos biokompositt er optimalisert for å erstatte et bredt spekter av polymerer og kan også oppnå svært høy strekkfasthet. Polymerens fordeler er formbarhet, holdbarhet, fleksibilitet og designfrihet. Fordelene med trefiber er styrken, det naturlige utseendet/følelsen, det faktum at det er et fornybart råmateriale og det laveCO2-fotavtrykket.

DuraSense® er et unikt utviklet biokomposittmateriale som kombinerer nettopp disse fordelene. WoodSafe® beholdere for farlig avfall har optimalisert blandingen av trefibre og polymerer med sikte på å oppfylle kravene til disse beholderne i henhold til FN-tester, samtidig som klimapåvirkningen minimeres. FrostPharma har patentert (patentsøkt) disse beholderne for farlig avfall ettersom de har klart å finne en løsning (prosess og design) for å produsere WoodSafe®-produktserien.

Muligheter med biokompositt og WoodSafe® -produkter

WoodSafe® er laget av Stora Ensos biokompositt som er optimalisert for å erstatte et bredt spekter av polymerer og kan også oppnå svært høy strekkfasthet. Fordelene med polymeren er formbarhet, holdbarhet og fleksibilitet og designfrihet. Fordelene med trefiber er styrken, det naturlige utseendet/følelsen, det faktum at det er et fornybart råmateriale og det lave CO2-fotavtrykket.

Stora Ensos biokompositt er unikt utformet for å kombinere disse fordelene. WoodSafe® beholdere for farlig avfall har optimalisert blandingen av trefibre og polymerer med sikte på å oppfylle kravene til disse beholderne i henhold til FN-tester, samtidig som klimapåvirkningen minimeres. FrostPharma har patentert (patentsøkt) disse beholderne for farlig avfall ettersom de har klart å finne en løsning (prosess og design) for å produsere WoodSafe®-produktserien.

Bioplast og biokompositter

Hvilke krav bør og kan stilles til bioplast/biokompositter i dag. Ifølge 2030-agendaen må vi gå over til bruk av mer bærekraftige materialer for å nå klimamålene. For eksempel bør plast med fossile råvarer erstattes av biobaserte eller resirkulerte råvarer.

Plastprodukter bør lages av biobaserte råvarer som ikke dyrkes på arealer der råvaren konkurrerer med matproduksjon eller som tidligere var regnskog. Krav til prosentvis innhold av biobaserte råvarer bør settes så høyt som mulig ut fra dagens situasjon. I et livsløpsperspektiv skal produktene ha en påviselig lav/redusert klimapåvirkning, vist ved LCA eller tilsvarende analyse.

Bioplast og biokompositter

Hvilke krav bør og kan stilles til bioplast/biokompositter i dag. Ifølge 2030-agendaen må vi gå over til bruk av mer bærekraftige materialer for å nå klimamålene. For eksempel bør plast med fossile råvarer erstattes av biobaserte eller resirkulerte råvarer.

Plastprodukter bør lages av biobaserte råvarer som ikke dyrkes på arealer der råvaren konkurrerer med matproduksjon eller som tidligere var regnskog. Krav til prosentvis innhold av biobaserte råvarer bør settes så høyt som mulig ut fra dagens situasjon. I et livsløpsperspektiv skal produktene ha en påviselig lav/redusert klimapåvirkning, vist ved LCA eller tilsvarende analyse.

Tredje største kilde tilCO2-utslipp

Ulike størrelser av beholdere for farlig avfall utgjør nå en stor del av plastforbruket i helsevesenet. Etter undersøkelseshansker og engangsforklær er beholdere for farlig avfall det største produktet målt i tonn per år som sendes til forbrenning. Ved å erstatte dagens beholdere for farlig avfall med biokomposittmaterialer vil vi halvere karbonavtrykket til en av de største plastartiklene.  

Tredje største kilde tilCO2-utslipp

Ulike størrelser av beholdere for farlig avfall utgjør nå en stor del av plastforbruket i helsevesenet. Etter undersøkelseshansker og engangsforklær er beholdere for farlig avfall det største produktet målt i tonn per år som sendes til forbrenning. Ved å erstatte dagens beholdere for farlig avfall med biokomposittmaterialer vil vi halvere karbonavtrykket til en av de største plastartiklene.