WoodSafe®

WoodSafe® er en innovativ risavfallsbeholder basert på fornybare råvarer fra skogen - redusererCO2-utslippene med 66 %.

WoodSafe®

WoodSafe® er en innovativ risavfallsbeholder laget av fornybare skogsråvarer - redusererCO2-utslippene med 2/3.

 

- 66 % reduksjon i karbonutslipp

- 80 % fornybare råvarer

66%

Reduksjon av karbondioksidutslipp

80%

Fornybare råvarer

Klimasmarte beholdere for farlig avfall

WoodSafe® er en innovativ risavfallsbeholder laget av fornybare råvarer fra skogen - redusererCO2-utslippene med 66 %.
  • 0,5L, 2L, 3L, 6L, 12L, 25L og 50L
  • 66 % reduksjon i C02-utslipp
  • Kostnadseffektive og enkle klimatiltak
  • Produksjon i Sverige med fornybare råvarer fra skogen

For mer informasjon eller bestilling, vennligst kontakt

Harald A. Korseberg, Tel +47 48212600

harald.korseberg@frostpharma.com


                                                                                                                              

                                                                                                                                     

Miljøvennlige beholdere for farlig avfall

WoodSafe® er en innovativ, fornybar beholder for farlig avfall laget av biokompositt basert på råvarer fra skogen - som halverer CO2-utslippene.

  • 0,5L, 2L, 3L, 6L, 12L, 25L og 50L
  • Halvering av C02-utslipp
  • Det miljøvennlige alternativet
  • Produksjon i Sverige med svenske råvarer

For mer informasjon eller bestilling, ta kontakt med orderwoodsafe@frostpharma.com. 

 


Kundehistorie

Produkter