Muligheder med biokomposit og WoodSafe®

WoodSafe® er fremstillet af Stora Enso biokomposit, der er optimeret til at erstatte en lang række polymerer og kan også opnå en meget høj trækstyrke. Polymerens fordele er formbarhed, holdbarhed og fleksibilitet samt designfrihed. Fordelene ved træfibre er deres styrke, naturlige udseende/følelse, det faktum, at det er et vedvarende råmateriale, og deres lave CO2-fodaftryk.

Stora Ensos biokompositmateriale er et unikt udviklet biokompositmateriale, der kombinerer netop disse fordele. WoodSafe® containere til farligt affald har optimeret blandingen af træfibre og polymerer med det formål at opfylde kravene til disse containere i henhold til FN-test, samtidig med at klimapåvirkningen minimeres. FrostPharma har patenteret (patentanmeldt) disse beholdere til farligt affald, da det er lykkedes dem at finde en løsning (proces og design) til fremstilling af WoodSafe®-produktserien.

Muligheder med biokomposit og WoodSafe®

WoodSafe® er fremstillet af biokomposit fra Stora Enso. Stora Ensos biokomposit er optimeret til at erstatte en lang række polymerer, og den kan også opnå en meget høj trækstyrke. Polymerens fordele er formbarhed, holdbarhed, fleksibilitet og designfrihed. Træfiberens fordele er dens styrke, naturlige udseende/følelse, det faktum, at det er et vedvarende råmateriale, og dens lave CO2-fodaftryk.

DuraSense® er et unikt udviklet biokompositmateriale, der kombinerer netop disse fordele. WoodSafe®-beholdere til farligt affald har optimeret blandingen af træfibre og polymerer med det formål at opfylde kravene til disse beholdere i henhold til FN-test, samtidig med at klimapåvirkningen minimeres. FrostPharma har patenteret (patentanmeldt) disse beholdere til farligt affald, da det er lykkedes dem at finde en løsning (proces og design) til fremstilling af WoodSafe®-produktserien.

Muligheder med biokomposit og WoodSafe®

WoodSafe® er fremstillet af Stora Enso biokomposit, der er optimeret til at erstatte en lang række polymerer og kan også opnå en meget høj trækstyrke. Polymerens fordele er formbarhed, holdbarhed og fleksibilitet samt designfrihed. Fordelene ved træfibre er deres styrke, naturlige udseende/følelse, det faktum, at det er et vedvarende råmateriale, og deres lave CO2-fodaftryk.

Stora Ensos biokomposit er unikt designet til at kombinere disse fordele. WoodSafe® containere til farligt affald har optimeret blandingen af træfibre og polymerer med det formål at opfylde kravene til disse containere i henhold til FN-test, samtidig med at klimapåvirkningen minimeres. FrostPharma har patenteret (patentanmeldt) disse beholdere til farligt affald, da det er lykkedes dem at finde en løsning (proces og design) til fremstilling af WoodSafe®-produktserien.

Bioplast og biokompositter

Hvilke krav bør og kan der stilles til bioplast/biokompositter i dag? I henhold til 2030-dagsordenen skal vi gå over til at anvende mere bæredygtige materialer for at nå målene for afbødning af klimaændringer. F.eks. bør plast med fossile råmaterialer erstattes af biobaserede eller genanvendte råmaterialer.

Plastprodukter bør fremstilles af biobaserede råmaterialer, der ikke dyrkes på arealer, hvor råmaterialet konkurrerer med fødevareproduktionen, eller som tidligere var regnskovsarealer. Kravene til det procentvise indhold af biobaserede råmaterialer bør fastsættes så højt som muligt på baggrund af den nuværende situation. Ud fra et livscyklusperspektiv skal produkterne have en påviseligt lav/reduceret klimapåvirkning, som påvist ved LCA eller tilsvarende analyse.

Bioplast og biokompositter

Hvilke krav bør og kan der stilles til bioplast/biokompositter i dag? I henhold til 2030-dagsordenen skal vi gå over til at anvende mere bæredygtige materialer for at nå målene for afbødning af klimaændringer. F.eks. bør plast med fossile råmaterialer erstattes af biobaserede eller genanvendte råmaterialer.

Plastprodukter bør fremstilles af biobaserede råmaterialer, der ikke dyrkes på arealer, hvor råmaterialet konkurrerer med fødevareproduktionen, eller som tidligere var regnskovsarealer. Kravene til det procentvise indhold af biobaserede råmaterialer bør fastsættes så højt som muligt på baggrund af den nuværende situation. Ud fra et livscyklusperspektiv skal produkterne have en påviseligt lav/reduceret klimapåvirkning, som påvist ved LCA eller tilsvarende analyse.

3. største kilde tilCO2-emissioner

Beholdere til farligt affald i forskellige størrelser udgør i dag en stor del af plastforbruget i sundhedssektoren. Efter undersøgelseshandsker og engangsforklæder er beholdere til farligt affald det største produkt målt i ton pr. år, der sendes til forbrænding. Ved at erstatte de nuværende beholdere til farligt affald med biokompositmaterialer vil vi halvere CO2-fodaftrykket fra en af de største plastikartikler.  

3. største kilde tilCO2-emissioner

Beholdere til farligt affald i forskellige størrelser udgør i dag en stor del af plastforbruget i sundhedssektoren. Efter undersøgelseshandsker og engangsforklæder er beholdere til farligt affald det største produkt målt i ton pr. år, der sendes til forbrænding. Ved at erstatte de nuværende beholdere til farligt affald med biokompositmaterialer vil vi halvere CO2-fodaftrykket fra en af de største plastikartikler.